URNES

Les urnes estan destinades a rebre les cendres resultants de les cremacions.
Les urnes s’han emprat en moltes civilitzacions que han practicat els ritus funeraris de cremació.
Els romans les col·locaven  en un nínxol familiar anomenat “columbarium”.
Les il·lustracions concerneixen principalment a la mitologia dels pobles sobre el més enllà. 
 

  • URNES
  • URNES
  • URNES
  • URNES
  • URNES